top of page

El 2022 estem d'aniversari. El grup Electra del Maestrazgo compleix 100 anys.

GRUP EMPRESARIAL ENERGÈTIC

Format per diverses empreses

Electra del Maestrazgo és un grup empresarial del sector elèctric, que distribueix la seva energia principalment per un extens territori de nord de la província de Castelló i pel sud-est de Terol. El grup compta amb les empreses Hidroeléctrica del Guadalope, SA, que s'encarrega de la producció d'energia elèctrica, Maestrazgo Distribución Eléctrica, SLU, societat distribuïdora de la mateixa, i Electra Energia, S.A.U., que s'encarrega de la comercialització.

DES DE 1922

SUBMINISTRANT

ENERGIA

1.

HIDROELÉCTRICA 

DEL GUADALOPE. S.A.

Es va fundar a Castelló el 10 d' agost de 1984, amb l'objectiu de produir energia elèctrica en Règim Especial. 

2.

MAESTRAZGO DISTRIBUCIÓN

ELÉCTRICA, S.L.U.

Es va fundar a Castelló, el 5 de desembre de 2014, amb la finalitat de distribuir energia elèctrica.

3.

ELECTRA 

ENERGÍA,
S.A.U

Es va fundar el 8 de novembre de 2000, amb la finalitat de comercialitzar l'energia elèctrica

HIDROELÉCTRICA DEL GUADALOPE, 
MAESTRAZGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA I ELECTRA ENERGÍA

CARACTERÍSTIQUES

QUÈ ENS DEFINEIXEN

 

LIDERATGE

PROXIMITAT

COMPROMÍS

MODERNITAT

COMUNICACIÓ

CONFIANÇA

EXPERIÈNCIA

HISTÒRIA

DES DE 1922

EMPRESA

QUI SOM

RESPONSABILITAT

CORPORATIVA

bottom of page