top of page

EMPRESES

HIDROELÉCTRICA 

DEL GUADALOPE. S.A.

Es va fundar a Castelló el 10 d' agost de 1984, amb l'objectiu de produir energia elèctrica en Règim Especial. 

MAESTRAZGO DISTRIBUCIÓN

ELÉCTRICA, S.L.U.

Es va fundar a Castelló, el 5 de desembre de 2014, amb la finalitat de distribuir energia elèctrica.

ELECTRA 

ENERGÍA,
S.A.U

Es va fundar el 8 de novembre de 2000, amb la finalitat de comercialitzar l'energia elèctrica

LIBERALITZACIÓ

D'ESTES TRES EMPRESES

Electra del Maestrazgo, en el passat, era una única empresa que prestava tots els serveis. A partir de la liberalització del sector, naixen les 3 empreses que actualment formen part del grup Electra del Maestrazgo.

La liberalització de. Mercat Elèctric no ha modificat el concepte de les Empreses Distribuïdores. Aquestes empreses són les que habitualment han proporcionat energia elèctrica a tots els usuaris, tant en l'àmbit domèstic com empresarial. Segueixen mantenint les mateixes condicions d'atenció als clients, proporcionant-los els mateixos serveis que habitualment estaven oferint.

 

Les necessitats de mercat, i les obligacions legals dels últims anys, han fet que aquestes empreses estiguen en contínua millora d'instal·lacions i xarxes de servei, amb la finalitat de proporcionar una major i millor atenció a client, així com reduir els temps d'incidències en el subministrament elèctric.

La liberalització del Sector Elèctric va ser impulsada des de la Comissió Nacional de l'Energia, organisme que té, entre d'altres, les atribucions de vetllar per la competència i els drets dels consumidors. Amb la liberalització del mercat energètic van sorgir les empreses comercialitzadores, amb vocació comercial orientada al client, i a l'adequació individualitzada del subministrament d'energia a les necessitats de cada un.

El concepte comercial d'aquest nou tipus d'empreses és molt simple, compren i venen energia. Aquestes empreses, que han de complir uns requisits legals importants pel que fa a mitjans d'infraestructura, ens ofereixen la possibilitat de proporcionar-nos energia elèctrica en qualsevol punt de la nostra geografia.

bottom of page